zdjęcie pochodzi z 2014 roku

Uprawa znajduje się na południowym i południowo zachodnim stoku wzgórza Laskowiec. Miejsce jest wyjątkowo ciekawe pod względem geologicznym, bowiem jest granicą fliszu Karpackiego, a w zasadzie pierwszym wzgórzem za jego granicą. Znajdujemy się na olbrzymiej morenie. Granica przebiega dnem doliny. Ta sama dolina jest źródliskiem rzeki Wilgi. Jedno z jej trzech źródeł wypływa z naszego stoku poniżej winnicy.

Sama winnica umiejscowiona jest na górze zbocza, od dna doliny dzieli ją 60 metrów przewyższenia. Od północy chroni ją las – przepiękny 250 letni starodrzew bukowo dębowy.

3